Hướng dẫn sử dụng

HDSD Đồng Hồ Định Vị Kare Me PT01
phone

Sau đây là hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Đồng Hồ Định Vị Kare Me PT01.


HDSD Đồng Hồ Định Vị Kare Me PT02
phone

Hướng dẫn sử dụng Đồng Hồ Định Vị Kare Me PT02 như sau: Tải ứng dụng từ trang web www.ptrack.vn hoặc quét mã QR để tải về


HDSD Điện Thoại Định Vị M01
phone

Đăng nhập với Số IMEI số của thiết bị. Mật khẩu đăng nhập mặc định là 666666. Mật khẩu có thể thay đổi lại sau khi đăng nhập thành công. GPS luôn ở trạng thái tắt trừ khi tới chu kì kiểm tra vị trí. Nếu bạn cần bật GPS từ website bạn click vào nút “Start satellite location” trên website map.ptrack.vn.